مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

در دانلود مبانی نظری رشته مدیریت بازرگانی به بررسی اارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 94
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی بیمه

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته بیمه

ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری

 
 
مقدمه
امروزه شاهد تجارب متفاوتی از راه خدمات در زندگی روزمره هستیم. از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان ها است که میزان وفاداری و تعهد آن ها باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام رسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. برعکس،افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان این رفتار را به همکاران منتقل می کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می شوند. در دهه 1990 رضایت مشتریان، تاثیر قابل توجهی بر تفکر مدیریتی داشت. در حقیقت تشخیص درک، رویارویی و پیش بینی نیازهای مشتری منابع مهم بقاومزیت رقابتی برای یک شرکتی هستند که اثر قاطع بر مجموعه اولویتها و فعالیتهای شرکت دارد. در دنیای امروز صنایع خدماتی بخش عمده ای از بازارها را در بسیاری از كشورهای جهان به خود اختصاص داده اند.
 
 بنابراین گسترش روز افزون تعداد مشاغل خدماتی در كنار افزایش میزان اهمیت این گونه صنایع در تولید ناخالص ملی كشورهای مختلف، موضوع عرضه خدماتی بی عیب و نقص و با كیفیت برتر را به مسأله ای در خور توجه فراوان كرده نموده است(شاهین و ابوالحسنی به نقل از شفیعی،2006). تا چند سال اخیر صنعت بیمه كشورمان تحت سلطه كامل بخش دولتی بوده است وشركت های بیمه در محیط غیررقابتی و با ثبات فعالیت می كردند و لزومی برای توجه به كیفیت خدمات نمی دیدند اما در سال های اخیر ظهور شركتهای بیمه خصوصی فضای صنعت بیمه را دگرگون كرده است و رقابت در این بخش به شدت افزایش یافته است. هم چنین درصد افرادی كه در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند نسبت به سایر بخشها در حال افزایش است. كیفیت خدمات در این بخش ها به خصوص در صنعت بیمه به میزان زیادی به عملكرد كاركنان بستگی دارد. بنابراین سازمان های خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند كه به منظور حفظ مشتریان خود و كسب مزیت رقابتی، یكی از موضوعات مهم و كلیدی كه بایدهمواره مد نظر قرار دهند، بهبود كیفیت خدمات خود است(کندامپیولی و منگیوس ،2004،ص178).
 
 
 
 
واژگان کلیدی:
تعارض نقش
ابهام نقش

رضایت شغلی

رضایت مشتری

تعهد درک شده کارکنان

 
 
 
فهرست مطالب
2-1) رضایت مشتری 5

2-1-1) تعاریف رضایت مشتری 8

2-1-2) رضایت كاركردی و رضایت روانی 13

2-1-3) مزایای رضایت مشتری 14

2-1-4) ارتباط رضایت و وفاداری مشتری 16

2-2)اهمیت رضایت مشتری 20

2-3) اندازه گیری رضایت مشتری 21

2-4) روش های اندازه گیری رضایت مشتری 26

2-4-1) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی 27

2-4-1-1) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا 27

2-4-1-2)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا 29

2-4-1-3)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس 30
2-4-1-4)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی 32
2-4-1-5)مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ 33
2-5) هداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری 34
2-2) تعهد درک شده کارکنان 37
2-2-1) تعاریف تعهد 41

2-2-2) ابعاد تعهد سازمانی 42

2-2-3) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 45

2-3) رضایت شغلی 48

2-3-1) مفهوم رضایت از شغل 50

2-3-2) تعاریف رضایت شغلی 51

2-3-3) رضایت و انگیزش 52

2-3-4) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان 54

2-3-5) رابطه مدیر با کارمند 57

2-3-6) امنیت شغلی 58
2-3-7)  فرآیند ارزیابی عملکرد 59
2-3-8) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری 60

2-4) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی 60

2-4-2) یکسانی حقوق و مزایا 61
2-4-3) شرایط مناسب کاری 62
2-4-4) همکاران مساعد 62
2-4-5) تناسب شغل بافرد 63
2-4-1)تعریف واژه تعارض 65
2-4-1-1) تعارض نقش 65
2-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض 66
2-4-2-1) دیدگاه سنتی 67
2-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض 67
2-4-2-2) دیدگاه تعامل 68
4-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر 69
4-2-4) فرایند تعارض 69
2-5) ابهام نقش 80
2-6-1) پژوهش های داخلی 84
2-6-2)) پژوهشهای خارجی 86
منابع 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

خرید فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

خرید فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

خرید مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

خرید پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

خرید فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

خرید فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود فایل مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با رضایت مشتری از free


مطالب تصادفی