مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 71
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

 
 
 
مقدمه:
برخی معتقدند که مبانی هر علمی که در بحث و مناظره در یکی از مسایل بر آنها تکیه می‌شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است. حیطة علمی و حوزة مورد بررسی هر علم از مطالعة مبانی آن مشخص می‌شود مبانی خود بر پایة یک سری اصول ( principles ) به معنای مجموعة قضایای روشن و قطعی که تمامی پیشرفتها و فعالیتهای یک علم باید تابع آنها باشند استوارند؛ ( مانند اصل شخصی بودن و اصل فرعی بودن مسئولیت در عرصة مسئولیت کیفری). مبانی، هرگز نباید از راستایی که بواسطة اصول تعیین می‌شود تجاوز کند. هرچند امکان تفاوت در مبانی به اعتبار شیوه و شکل اجرا ـ با حفظ خط اجرا ـ فراهم است(کوزه چیان،1385،ص9). 
 
وصف مبانی در خصوص جرم فریب در ازدواج، شامل دیدگاه‌های نظری اندیشمندان حقوق در ارتباط با جرم انگاری فریب در ازدواج و نیز مبانی قانونی موجود در قوانین می‌باشد، زیرا نظریات اندیشمندان حقوق به همراه نظریة دکترین حقوقی همواره از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در دیدگاه‌های نظری ـ که در مباحث بعد به صورت مفصل بررسی خواهیم نمود ـ گروهی از اندیشمندان موافق جرم انگاری در خصوص فریب در ازدواج بوده و برای نظر خود دلایل قانع کننده‌ای را ارائه داده‌اند. در سوی مقابل مخالفان جرم انگاری فریب در ازدواج نیز، برای خود دلایل خاصی را ارائه داده‌اند در بحث مبانی قانونی جرم نیز، به اختصار به بررسی مبنای قانونی موجود در ارتباط با این جرم که ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌باشد خواهیم پرداخت. البته به قوانین قبل از انقلاب که در این خصوص موجودند نیز اشاره خواهیم نمود.
 
در خصوص موضوع عده‌ای از اندیشمندان حقوق قائل به حقوقی بودن تدلیس بوده و معتقدند که ضمانت اجرایی حقوقی ـ یعنی فسخ نکاح و مطالبة خسارات ـ در این باره کفایت می‌کند ولزومی نداشت که از جنبة کیفری نیز قانونگذار آنرا جرم انگاری نموده و اعلام جرم نماید. در مقابل این گروه عده‌ای نیز قائل به کیفری بودن موضوع هستند و اقدام قانونگذار را در خصوص جرم انگاری آن بسیار مناسب و مطلوب توصیف کرده و آنرا لازم می‌داند. از نظر آنان در خصوص تدلیس(فریب در ازدواج) ضمانت اجراهای حقوقی نمی‌تواند تأمین کنندة حقوق و منافع مردم و جامعه در این ارتباط باشد و جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری ضروری بوده است، زیرا در این راستا منافع افراد جامعه و حقوقشان به خطر می‌افتد و هدف حقوق نیز همانا جلوگیری از تضییع حقوق و منافع جامعه و افراد جامعه می‌باشد.
در ادامه به بررسی نظرات مخالفان جرم انگاری در خصوص تدلیس و در مقابل پاسخها و دلایل موافقان جرم انگاری به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

آثار جرم فریب در ازدواج

ارکان جرم فریب در ازدواج

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج
 مبانی جرم فریب در ازدواج

 مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج

 نظر مخالفان
نظر موافقان
 مبانی قانونی

 آثار فریب در ازدواج

 آثار حقوقی
 آثار کیفری

 تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

 رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

 تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

 عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

 رکن مادی

 تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

 رفتار مجرمانه
 موضوع جرم
 مرتکب جرم و شخصیت وی

 بزه دیده و شخصیت وی

 اطراف جرم
 وسیلة ارتکاب جرم  
 زمان و مکان ارتکاب جرم

 رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

 مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

 وجوه اشتراک
وجوه افتراق
 رکن روانی
انگیزه
 سوءنیت عام
 سوء نیت خاص
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

خرید فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دریافت فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

خرید پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دریافت نمونه سوال مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

خرید پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دریافت مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

خرید فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

خرید مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از download

دانلود مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

خرید پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دریافت فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

خرید نمونه سوال مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دریافت فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

خرید فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دریافت فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

خرید کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از www

دانلود مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دریافت پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

خرید فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دریافت کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

خرید تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دریافت تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

خرید فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

خرید فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از pdf

دانلود کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دریافت فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

خرید نمونه سوال مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

خرید فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دریافت فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دریافت فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دانلود کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از word

دریافت تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

خرید تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود پروژه مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دریافت کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دریافت مقاله مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود فایل مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دریافت فایل pdf مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

خرید کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دانلود کارآموزی مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

دریافت فایل word مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free

خرید تحقیق مبانی،آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج از free


مطالب تصادفی