بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 253
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت

 
*قابل استفاده برای رشته علوم سیاسی
 
چکیده:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است.
 
مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. 
 
این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و… باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و … بیان شده است. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

نهاد دولت

جبران خسارت

مسوولیت مدنی دولت

نظریه های مکاتب سیاسی

 
 
مقدمه:
رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند. 
 
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. 
 
پایان نامه حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی كلمه اختصاص دارد. که در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است. 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش نخست: تعریف دولت و مبدا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت
4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
 

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت 

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایك و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت كبك
2) كشور كانادا
3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

خرید فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دریافت فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

خرید پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دریافت نمونه سوال بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

خرید پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دریافت مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

خرید فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

خرید مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از download

دانلود مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

خرید پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دریافت فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

خرید نمونه سوال بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دریافت فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

خرید فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دریافت فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

خرید کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از www

دانلود مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دریافت پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

خرید فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دریافت کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

خرید تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دریافت تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

خرید فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

خرید فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از pdf

دانلود کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دریافت فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

خرید نمونه سوال بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

خرید فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دریافت فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دریافت فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دانلود کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از word

دریافت تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

خرید تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود پروژه بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دریافت کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دریافت مقاله بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود فایل بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دریافت فایل pdf بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

خرید کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دانلود کارآموزی بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

دریافت فایل word بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free

خرید تحقیق بررسی مبانی نظری دولت و ارتباط آن با مسئولیت از free


مطالب تصادفی