تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

هدف از این مقاله بررسی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته حقوق

تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن

 
 
مقدمه
در این مقاله ابتدا به مفهوم محاربه می پردازیم. و آنگاه به مبنای بزه محاربه و همچنین مبانی قرآنی و روایی که در این زمینه بیان گشته و همچنین در مورد دیدگاه مفسرین در مورد اینکه آیه 33 سوره ی مائده که در خصوص محاربه، در مقام بیان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد فی الارض را بیان داشته یا خیر و در مورد دیدگاههایی که در این زمینه بیان گشته پرداخته می شود.
 
محاربه کلمه ای عربی واسم فاعل از مصدر ثلاثی مزید واز باب مفاعله است و ریشه آن حرب است. حرب در لغت به معنای جنگیدن و پیکار کردن است ومحاربه به معنای جنگجو و پیکارگر است.در لسان العرب آمده «حرب» نقیض «سلم» است و «سلم» به معنای سازگاری ونقیض آن (حرب) به معنای ناسازگاری است که گاهی به صورت ربودن مال وگاهی به صورت غصب و زمانی، به صورت جنگ ودرگیری نظامی جلوه می کند.در قرآن کریم، واژه حرب و محاربه به معانی مختلفی به کار رفته است که یکی از معانی آن همان جنگیدن     می باشد. 
با دقت در معانی واژه حرب این نتایج بدست می آید:  
به نظر بعضی از اهل لغت حَرب از ریشه حَرب به معنای غارت کردن مال وسلب کردن وبه یغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگیری های مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهی می شده و حتی در بیشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه یغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ی بین لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگیری مسلحانه لحاظ شده است. بنابراین حرب به معنی جنگ به کار گرفته شده است.
 
برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل سلم و سلم به معنی صلح و آرامش است، در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و نا امنی خواهد داشت. از این رو استعمال این کلمه برای جنگ یا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ی این واقعیت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین آن دو است که گاهی بصورت ربودن مال و گاهی بصورت غصب و زمانی بصورت جنگ و درگیری نظامی جلوه می کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نیست بلکه به معانی مطلق ناسازگاری و مبارزه است و جنگ و درگیری نظامی مصداقی از آن است.       
 
 
 
کلمات کلیدی:

محاربه

موارد مشابه محاربه

مبانی فقهی و عرفی محاربه

 
 
 
فهرست مطالب
تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن 1
مقدمه 2

مبحث اول: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی 2
الف: مفهوم لغوی 2
ب: مفهوم فقهی 3
ج: مفهوم حقوقی 5
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه 8

الف: تفکیک محاربه ازبغی 8

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی 9

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض 11

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه 13

گفتار نخست: مبانی شرعی 13
الف: مبانی قرآنی 13
1- شأن نزول آیه 15
2- دیدگاه های مفسرین 17
1-2- دیدگاه نخست 17
ب: مبانی روایی محاربه 21
ج: محاربه در اقوال فقها 22
گفتار دوم: مبانی عرفی 26
الف: وجود بروز خطر شدید 26
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه 27
منابع و مآخذ 29
 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
دانلود پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن
دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون
دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92
دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

خرید فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دریافت فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

خرید پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دریافت نمونه سوال تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

خرید پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دریافت مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

خرید فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

خرید مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از download

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

خرید پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دریافت فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

خرید نمونه سوال تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دریافت فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

خرید فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دریافت فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

خرید کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از www

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دریافت پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

خرید فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دریافت کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

خرید تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دریافت تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

خرید فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

خرید فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود نمونه سوال تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از pdf

دانلود کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دریافت فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

خرید نمونه سوال تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

خرید فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دریافت فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دریافت فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دانلود کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از word

دریافت تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

خرید تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود پروژه تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دریافت کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دریافت مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود فایل تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دریافت فایل pdf تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

خرید کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دانلود کارآموزی تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

دریافت فایل word تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free

خرید تحقیق تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن از free


مطالب تصادفی