مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن

مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن

هدف ازاین پایان نامه بررسی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 6 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مهندسی شیمی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن

 
*قابل استفاده برای رشته زمین شناسی
 
مقدمه: 
مدل سازی حرارتی مواد آلی امروزه به عنوان یک روش پیشرفته برای ارزیابی غیرمستقیم میزان بلوغ سنگ‌های منشاء و تعیین پنجره‌های نفت و گاززایی مطرح است و در این ارتباط، نرم‌افزارهای مدرن در اختیار زمین‌شناسان و ژئوشیمیست‌ها قرار گرفته است. مدل‌سازی حرارتی برای توصیف رفتار هر یک از شاخص‌های حرارتی (از قبیل انعکاس ویترینیت) و همچنین برای توصیف تشکیل هیدروکربن و شکسته‌شدن مولکول‌های نفت به کار می‌رود.در آغاز توسعه مدل‌سازی حرارتی، تفاوت بین تشکیل نفت و بلوغ شاخص‌های حرارتی به طور واضح متمایز نشده بود. اما امروزه ژئوشیمیست‌ها این دو موضوع را از یکدیگر متمایز می‌دانند به طوریکه بلوغ شاخص‌های حرارتی به تغییرات ایجاد شده توسط حرارت در شاخص‌های مختلفی که تاریخ حرارتی سنگ‌ها را به روش‌های مختلف ثبت می‌کنند اطلاق می‌شود. 
 
اما تشکیل و شکسته‌شدن مولکول‌های هیدروکربن به دو فرآیند مختلف یعنی تشکیل نفت و گاز و شکسته شدن مولکول‌های آن اطلاق می‌شود و تحت عنوان «مدل سازی بلوغ»، مدل‌ می‌شوند. این سه نوع مدل سازی بلوغ برای بررسی حوضه‌های رسوبی و سیستم‌های نفتی آن‌ها اهمیت دارند. تغییراتی که حرارت بر روی مواد آلی و دیگر شاخص‌های حرارتی ایجاد می‌کند، میزان و وسعت گرما در اعماق زمین را نشان می‌دهد. این حرارت، بسیاری از خواص سنگ(مانند سختی، تخلخل و کانی‌شناسی رس‌ها) را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، مدل سازی بلوغ بای آنالیز حوضه‌های رسوبی اهمیت دارد. از لحظه‌ای که هیدروکربن‌ها از سنگ منشاء خارج می‌شوند آن سنگ منشاء، هیدروکربن‌های خارج شده، منافذ مهاجرت هیدروکربن و تله نفتی، یک سیستم نفتی را تشکیل می‌دهند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مواد آلی

مدل سازی بلوغ

مدل سازی حرارتی

ارزیابی سنگ‌های منشاء

 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
  مدلسازی حرارتی
 مبانی مدل‌سازی حرارتی و کاربردهای آن
مقدمه
 اهداف

 انواع مدل‌سازی حرارتی

 مدل‌سازی اندیس زمان حرارت
مدل‌سازی سینیتیکی
 آرینوس مدل‌سازی

 مدل سازی شاخص‌های حرارتی

مدل‌سازی تشکیل هیدروکربن

 مدل‌سازی شکسته‌شدن مولکول‌های نفت

 کاربردهای مدل‌سازی حرارتی

 داده‌های زمین‌شناسی ورودی در نرم‌افزارهای مدل‌سازی

 سنگ شناسی
 سن واحدهای سنگی
 ضخامت واحدهای سنگی
عمق آب
دگرشیبی
  خواص پتروفیزیکی
گسل‌خوردگی
 شیب زمین گرمایی
 دمای سطح زمین
 هدایت گرمایی

 فرایند بهینه‌سازی در مدل‌سازی حرارتی

 ارزیابی سنگ‌های منشاء با استفاده از روش لوپاتین

 مقدمه
 روش رسم منحنی‌های تاریخچه تدفین
 تاریخچه درجه حرارت
 محاسبه بلوغ حرارتی سنگ منشاء

 فاكتور‌های تدفین موثر بر بلوغ حرارتی

 تعیین پارامترهای سینیتیکی برای تولید نفت الف و تغییر این پارامترها با نوع كروژن ب
 شرح یك روش گرافیكی برای مدل سازی پنجره‌های نفت و گاز

تكامل تدریجی حوضه‌های رسوبی وتاثیر آن بر بلوغ هیدروكربن‌ها

 مقدمه
 مدل‌های تئوری
 رسوبگذاری آنی
 رسوبگذاری پیوسته
 
 
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

خرید فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دریافت فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

خرید پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دریافت نمونه سوال مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

خرید پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دریافت مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

خرید فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

خرید مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از download

دانلود مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

خرید پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دریافت فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

خرید نمونه سوال مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دریافت فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

خرید فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دریافت فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

خرید کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از www

دانلود مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دریافت پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

خرید فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دریافت کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

خرید تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دریافت تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

خرید فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

خرید فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از pdf

دانلود کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دریافت فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

خرید نمونه سوال مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

خرید فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دریافت فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دریافت فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دانلود کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از word

دریافت تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

خرید تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود پروژه مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دریافت کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دریافت مقاله مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود فایل مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دریافت فایل pdf مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

خرید کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دانلود کارآموزی مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

دریافت فایل word مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free

خرید تحقیق مبانی مدلسازی حرارتی، فرایند بهینه‌سازی و کاربردهای آن از free


مطالب تصادفی