مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

 
 
 
 
چكیده
 
مفاهیم و مبانی نظری وپیشینه موضوع کیفیت سود تشریح وتبیین می گردد . لذا در این بخش مباحثی به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت :
1) سود حسابداری 
2) تعاریف مربوط به سود 
3) سطوح مختلف سود 
4) مفهوم سود گزارش شده
5) اهداف گزارشگری سود
6) ظهور نظریه کیفیت سود
7) کیفیت سود
8) اهمیت ارزیابی كیفیت سود
9) کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟
10) روش های ارزیابی كیفیت سود
11) عناصر تاثیرگذار بر كیفیت سود
12) دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود
 
 
 
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه  های لازم برای تخصیص بهینه  ی منابع است. در پی رسوایی  های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه  گذاران به سیستم گزارش  گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه  ی سرمایه  گذاران، مدیران، قانون  گذاران و تدوین  کنندگان استانداردها است. تحلیل  گران مالی، مدیران و سرمایه  گذاران در سال  های اخیر به گزارش سودآوری شرکت  ها توجه زیادی داشته  اند. مدیران علاقه  مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می  شود که در هنگام تصمیم  گیری توسط افراد در نظر گرفته می  شود.
 
 سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت  های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت  ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت  ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم  گیر  ی  های منطقی است.سهام  داران که مهم  ترین گروه کاربران اطلاعات صورت  های مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می  کنند. سود حسابداری نشانه  ای است که موجب تغییر باورها و رفتار سرمایه  گذاران می  شود. کیفیت سود می  تواند در گزارش  گری مالی اطمینان سرمایه  گذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت سود می  توان به روش  های متعدد حسابداری، نارسایی  های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی  ها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارش  گری و صلاح  دید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت سود به توانایی مدیران در استفاده از اقلام اختیاری در اندازه  گیری و گزارش  گری سود اشاره دارد. اقلام اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به کارگیری برآوردها و زمان  بندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد (دسای و همکاران ، 2009).
 
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیر  گذار بر آن شناسایی شود (همان منبع، 2009).کیفیت سود زمانی مطرح می  شود که تحلیل  گران مالی تعیین کنند، تا چه میزان سود گزارش شده، منعکس کننده  ی سود واقعی است. برداشت عموم سرمایه  گذاران از مفهوم سود واقعی، سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال  های مالی آینده و ایجاد کننده جریان  های نقدی است. مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم  گیری و ارتباط بین کیفیت سود و سود اقتصادی اشاره می  کند.
 
 
 
 
واژه های کلیدی :

کیفیت سود

بازده سهام

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مقدمه 16
 : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود  20
2-1-1 سود حسابداری 21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود 22

2-1-3 سطوح مختلف سود 23

2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری 24

2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری 24

2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی 24

2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده 25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود 26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود 27
2-1- 7-کیفیت سود 28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود 33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟ 34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود 35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود 36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد 43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای 
حسابداری مالی 45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی 48

2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود 49

2-1-11- 1-روش های حسابداری 49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود 52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری 52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری 53
2-1-11-5- نوع صنعت 53
2-1-11-6- ویژگی های مالی 54
2-1-11-7- عوامل سیاسی 55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی 55
2-1-11- 9-صداقت مدریت 55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه 55

2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود 57

 
 
 
منابع
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود از free


مطالب تصادفی