مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی

 

 
 
 
مقدمه
اعتبارات،برای توسعه ضروری‌اندوسرمایه موردنیاز افرادو كار آفرینان برای سرمایه‌گذاریهای جدیدویاپذیرش فناوریهای جدیدرافراهم می‌سازند.( کاندکار  و فاروق، 2003: 97)
ازآنجاكه بین تأمین نهاده های تولیدوتولید محصول،فاصله زمانی وجوددارد،لذانهاده هابایدازطریق اعتبارات رسمی یاغیررسمی تأمین شوند. ( گاین ، 2010: 1)دستیابی به اعتبارات،آثارمستقیمی بررفاه خانوارهاوعملكردشغلی دارد، چراكه اعتبارات میتوانندباهدف افزایش برابری در مشاغل ، مورداستفاده قرارگیرند (بیژرمان و همکاران، 2007: 1-2)  شومپیتر  (1911) دركتاب نظریه توسعه اقتصادی،تأكید ورزیده است كه كار آفرینان به منظورتأمین مالی لازم برای پذیرش فنون جدیدتولید،نیازمند اعتبارات ( آنگ، 2008: 39) به ویژه اعتبارات بانكی هستند.( بریانت، 2001: 75) 
 
شواهدحاكی ازآن است كه بخش عمده‌ای ازافرادی كه وام دریافت میكنند،آن رادرزمینه هایی ازقبیل تأمین نیازهای مصرفی ومعیشتی، مرمت واحداث ساختمان،پرداخت دیون وبدهیهای قبلی،مسافرت،فعالیتهای اقتصادی وجزآن به مصرف میرسانند. درحقیقت، نقدی بودن غالب وام ها،سبب ایجادقابلیت جابه جایی وتبدیل پذیری آنهامیشود. قابلیت جابه جایی اعتبارات،خود منجربه پدیده مخاطرات اخلاقی میشود. مخاطرات اخلاقی زمانی دربازارهای اعتبارات پدیدمی آیندكه قرض كننده به انجام فعالیتهایی كه ازنظر وام دهنده نامطلوب به نظر میرسد،سوق یابد. (سوئینن و گو ، 1999: 24)
 
باتوجه به اینكه تسهیلات بانكی تخصیص یافته به بهره برداران،نقش مهمی در شكوفایی تولیددارد،بررسی دیدگاههاو نگرش بهره بردارانی كه اقدام به دریافت وا م كرده انددرخصوص مؤلفه های مؤثربراستفاده بهینه تولیدی ازتسهیلات مذكور، بسیارضروری خواهدبود.در هر سیستم اقتصا دی پویا خصوصاً بانکها گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارآئی مطلوب روشهای اجرائی بوده و وصول تسهیلات اعطائی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده مکانیزم درست و صحیح بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و نهایتاً صرف منابع می باشد. لذا جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها بصورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی مؤسسه را در رابطه با صرف منابع و تحصیلات درآمد بالاتر خواهد برد.
به همین دلیل جایگزین ساختن فرهنگ بررسی صحیح و همه جانبه از جهات اقتصادی، مالی و فنی و مدیریتی و حقوقی قبل از اعطای تسهیلات و حاکم ساختنن اصل نظارت براجرای طرح که در واقع متضمن موفقیت کار تسهیلات و بازگشت سرمایه و سودمورد انتظار بانک و نهایتاً تحقق اهداف برنامه ریزی مدیریت برای صرف منابع، سعی در کاهش مطالبات معوق خواهند شد .
 
 
کلمات کلیدی:

مطالبات معوق 

انحراف درتسهیلات

مدل لوجیت و پروبیت

مشتریان بانک صادارت

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 1
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
3-1-اهداف تحقیق 5
4-1- فرضیه های تحقیق 5
5-1-تعریف واژگان کلیدی 6
6-1- استفاده کنندگان این پژوهش 7
7-1- روش تحقیق 7
1-7-1- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 7
2-7-1- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 8
3-7-1- روش گرد آوری داده ها 8
8-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها 8
 
2-1-  مقدمه 11
2-2- ادبیات موضوعی 13

2-2-1- خصوصیات نظام بانکی جدید 13

2-2-2- اصول و مبانی نظام اعتباری 13

2-2-2-1- نظام اعتباری در ایران 13

2-2-3- اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران 14

2-2-4- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران 15

2-2-4-1- حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی 15
2-2-4-2- برقراری سود در عملیات بانکی 16
2-2-4-3- تجهیزمنابع در شکل جدید 16

2-2-5- ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات 17

2-2-6- مخاطرات اخلاقی و مسائل پیش رو 18

2-2-7- عوامل مؤثر بر مخاطرات اخلاقی (نحوه مصرف وام) 19

انواع وام در بانكداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند: 20

2-2-8-نظارت در نظام بانکی 23

2-2-9- مطالبات 24
2-2-10-اصول،ارکان وروشهای وصول مطالبات معوق وغیرمعوق 24
2-2-11- اصول پنجگانه جلوگیری ازتوسعه مطالبات معوقه 25
2-2-12-عوامل مؤثربرشکل گیری وافزایش مطالبات معوقه 27

2-2-13- تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی  برکل اقتصاد،شبکه بازارپولی کشور وعملکردنظام بانکی 28

2-3-پیشینه تحقیق 31
2-3-1- پژوهش های داخلی 31
2-3-2- پژوهش های خارجی 36
منابع 46
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی از free


مطالب تصادفی