مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختن اثربخشی سازمانی مدیریت دانش با رایانش ابری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش

 
 
 
 
  چکیده:
امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش بررسی کرده است.
 
 امروزه در سازمانها، «مدیریت دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش» معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.
 
 اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند.
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده                                                                                                                     1    
                                                                                     
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                             12 
مقدمه                                                                                                                      13
1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش                                                                                  13

1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش                                                                      13

2-1-2  تعریف دانش                                                                                                   15
3-1-2 دانش کانونی و ضمنی                                                                                         16
4-1-2 به کارگیری دانش                                                                                              18
5-1-2 سلسله مراتب دانش                                                                                            18
6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف                                                                      19
7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش                                                                  20
8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور                                                                       21
9-1-2 تعاریف فناوری محور                                                                                         21
10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی                                                                21

11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش                                                      22

معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش                                                                           23

12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش                                                                  25
13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش                                                                        28
اهداف دانش                                                                                                              28
14-1-2 چرا مدیریت دانش                                                                                           29

15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش                                                                     30

16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش                                                           31

2-2 اثربخشی سازمانی                                                                                                  31
1-2-2 اثربخشی سازمان                                                                                               32
2-2-2 محاسبه اثربخشی                                                                                               33
3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی                                                                                       35
3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی                                                                          36
 
 
فهرست منابع و ماخذ                                                                                                   79
 
 
فهرست جداول
      
جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی                                                                        34
 
 
 
فهرست نمودار
 
نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش                                                                         14
نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش                                                                                      19
نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل دیدگاه فناوری گرا                                   20
نمودار 4-2 چهارچوب پرابست                                                                                       23
نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش                                                                     24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سازمانی مدیریت دانش از free


مطالب تصادفی