مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx شامل مقدمه، انواع مدلهای قیمت گذاری، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری آربیتراژ، مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده، مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد، مدل ارزش افزوده اقتصادی، عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق” چرخه وجه نقد و قیمت سهام” در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx.

 

فهرست مطالب:

1- 2- مقدمه

 2-2- انواع مدلهای قیمت گذاری

2-2-1- مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

2-2-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ

2-2-3- مدل ارزش گذاری درآمد (سود) باقیمانده

2-2-4- مدل های قیمت گذاری مبتنی بر تنزیل جریان نقد

2-2-5- مدل ارزش افزوده اقتصادی

2-3- عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد

2-3-1- نظریۀ موازنه

2-3-2- نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی

2-3-2-1-عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی

2-3-3- تئوری نمایندگی

2-4- انگیزه های نگه داشت وجه نقد

2-5- اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها

2-6- اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها

2-7- پیشینه تحقیقات

2-7-1-پیشینه تحقیقات داخلی

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی

2-7-3- خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

منابع فارسی و لاتین

بخشهایی از متن فایل:

حجازی و همکاران(1394) ، در مقاله ای با عنوان اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و برای داده های پانل صورت گرفت.  درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ی تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر برای توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود.

 

وانگ و همکاران ( 2014 ) ، ” تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین” را درسالهای 1998 تا 2009 بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کنندة رابطه یو  (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است.

توضیحات کلی فایل:

تعداد صفحات 45  صفحه: 40 صفحه متن و 5 صفحه منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت   docx

نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد.

منابع درون متنی و پایانی: دارد

تمامی منابع ذکر شده در متن در پایان فایل آمده است.

تایپ استاندارد تمامی صفحات، همچنین نوشتن پاورقی ها

منابع درون متنی و منابع پایانی کاملاً به شیوه APA نوشته شده اند که مورد تایید تمام دانشگاه های ایران (سراسری و آزاد) می باشد.

قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام از free


مطالب تصادفی