مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 21
حجم 178 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید.

 

 

 

 

 

مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی :

 

مفهوم مبانی نظری شایستگی اجتماعی

تاریخچه:
بکارگیری شایستگی در عرصه مدیریت به دهه 1970 برمی گردد، یعنی زمانیکه دیوید مک کللند شایستگی را در ادبیات منابع انسانی معرفی و مطرح کرد. او در تحقیق خود در سال 1973 نشان داد که شایستگی هایی همچون حساسیت بین فردی، ملاحظات مثبت چند فرهنگی و مهارتهای مدیریتی در سطوح مختلف، تفاوتهایی را بین افراد به وجود می آورد. در ادامه و در طول زمان، رویکردهای مبتنی بر شایستگی به ابزاری اساسی و حیاتی در کارکردهای سازمانی همچون برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی جانشینی و ارزیابی عملکرد تبدیل شدند. تا اینکه پس از طرح شایستگی مک کللند، بویاتزیس این اصطلاح را متداول و مشهور کرد و سپس رودروف در سال 1991، شایستگی را ترکیبی از انگیزه، مهارت، خودپنداری، نقش اجتماعی و دانش مطرح کرد.

 

 

            

تعریف شایستگی اجتماعی:

شایستگی اجتماعی در برگیرنده عواملی چون؛ خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت مهارتهای ارتباطی و مسئولیت تصمیم گیری است. هسته مرکزی شایستگی اجتماعی، مهارتهای ارتباطی است زیرا از طریق مهارتهای ارتباطی مولفه های دیگر آن کسب می شود.            

                                                    

 

به عقیده بویاتزیس و ریتی (2009) شایستگی اجتماعی عبارتست از توانایی تشخیص، فهم و استفاده از اطلاعات اجتماعی پیرامون دیگران با هدف رهبری برتر یا عملکرد متعالی و کارآمدتر.

رابین و روز- کراسنور  (1992) شایستگی اجتماعی را توانایی رسیدن هدفهای فردی در تعامل اجتماعی، همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و موقعیتها می دانند.

بنابر نظر شریدان و والکر  (1999) در شایستگی اجتماعی چهار جنبه شامل: روابط مثبت و سازنده با دیگران، شناخت اجتماعی دقیق، فقدان رفتارهای ناسازگارانه و رفتارهای اجتماعی موثر وجود دارد.

ریدال(1997) معتقد است که شایستگی اجتماعی منعکس کننده سازگاری در خانواده، مدرسه و محل کار است و از طریق سازگاری اجتماعی، می توان شایستگی اجتماعی را ارزیابی کرد.

شایستگی اجتماعی شامل آمادگی و توانایی همزیستی با انسانهای دیگر است این ویژگی انجام کار گروهی اثربخش توسط افراد را ممکن می سازد.   
 

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی از free


مطالب تصادفی