مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 182
حجم 256 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

 

تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان
واژه های ارزیابی، ارزیابی لیاقت، ارزشیابی کار، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی کارکنان همگی در مبحث ارزیابی منابع انسانی به کار برده می شوند و تعاریف مختلف و متنوعی از سوی صاحبنظران بیان شده است(دعائی،1374،200).

تعاریف زیر دقیقاً از زبان صاحب نظران مطرح می شوند:
– سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها برای رشد و بهبود(میرسپاسی،1369،89).

– تشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار می شوند و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده و کلا مناسبات منطقی و عاقلانه در سازمانها حاکم خواهد شد(مهدویان،1370،150).

– ارزیابی عبارتست از سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیت های بالقوه به منظور برنامه ریزی در جهت فعلیت در آوردن آنها(حاجی شریف،1371،93).

– سینگر ارزیابی عملکرد را فرایند رسمی فراهم آوردن بازخورد تشخیص مثبت یا منفی از نتایج عملکرد کارکنان می-داند(سینگر ، 1990).

– ارزیابی عبارتست از فرایند جمع آوری و تفسیر سیستماتیک شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی بیانجامد(اردبیلی،1376،15).

– فرایند مطلع کردن افراد از چگونگی انجام کارشان را ارزشیابی عملکرد می نامند. فرایند رسمی آگاه کردن کارکنان در تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی می-نامند(جزنی،1378، 68).

– فرایندی است که بوسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و بطور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد(سعادت،1383، 214).

 

 

 اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان
اندازه گیری عملکرد پرسنل جزء مهم ترین و حساس ترین امور سازمانی است(لیلی و هیندوجا ، 2007). مدیران منابع انسانی در سازمان ها غالبا به انجام ارزیابی عملکرد در سازمانشان می پردازند به این امید که به دستاوردهایی همچون بهبود عملکرد، ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط رئیس و مرئوس و فراهم آوری اطلاعات مناسب جهت تصمیمات پرسنل، دست یابند(بوسکیلا- یام و کلاگر ، 2010).مديريت سازمان جهت ايجاد سازماني با نيروي انساني كارآمد و توانمند راهي جز توجه به امر آموزش، تقويت قدرت خلاقيت و ابتكار، بالا بردن روحيه و انگيزه، رشد شخصيت كاركنان و مسائلي از اين دست ندارد. جهت دستيابی به اين اهداف، در مرحله نخست بايد عملكرد كاركنان به نحو مطلوب مورد ارزيابي و سنجش قرارگيرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت كاركنان در زمينه-هاي فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزيابي عملكرد بايد در بهسازي و پرورش نيروي انساني كوشيد(مورگان ، 2007).

 

 

بدون کسب اطلاع از میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و بازخورد آنها به سازمان مربوطه، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی دقيق امکان پذیر نمي باشد. علم مدیریت مؤيد آنست كه آنچه را که نتوانیم مورد ارزیابی قرار دهيم، نمی توانیم کنترل نماييم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، نمي توانيم بر آن اعمال مديريت كنيم. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملكرد در گرو ارزیابی است. از این رو هيچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی نمي تواند به حيات خود ادامه بدهد.

 

 

 

ارزیابی عملكرد کارکنان، يكي از مهم ترين وظايف فرماندهان، مدیران و سرپرستان است. اگر افراد بازتابي درباره عملكرد خود نداشته باشند، يادگيري يا بهبود رفتار به ميزان كمي رخ مي دهد. براي افزايش رفتار مثبت و حذف رفتارهاي نامناسب ضرورت بسيار مهم آن است كه كاركنان از اثربخشي نحوه انجام وظايف و مسئوليت هاي خود اطلاعات صحيحي در اختيار داشته باشند. اصل بنيادي براي استفاده از ارزيابي عملكرد کارکنان به حداكثر رسانيدن كارايي كاركنان از طريق شناسايي و سرمايه گذاري بر توانايي هاي آنان است(جزني،1391،304).ارزیابی عملکرد می تواند آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمان ها را فراهم نماید. در مدیریت منابع انسانی در یک سازمان، ارزیابی عملکرد پرسنل در هر جایگاه سازمانی جزء یکی از کارهای اساسی محسوب می شود(مون  و دیگران،2010).

 

 

از ديگر دلايل ضرورت و اهميت ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان، نقش مهم اين فرايند در برنامه ريزي نيروي انساني است. بديهي است که يکي از منابع تأمين نيروي انساني مورد نياز، نيروهاي موجود در درون هر سازمان است. براي استفاده صحيح از اين نيروها لازم است کيفيت و کميت عملکرد آن ها و نيز استعدادها و توانايي هاي آنان به درستي شناخته، و اطلاعات لازم در مورد آن ها جمع آوري گردد. هرگاه سيستم ارزشيابي به صورت صحيح و دقيق طراحي و اجرا شود، اطلاعات به دست آمده مي تواند استعدادها و توانايي هاي نيروهاي درون سازمان را مشخص، در نتيجه معلوم کند که آيا فرد، شرايط لازم به منظور احراز سمتي بالاتر را دارد و براي ترفيع شغلي آماده است يا نه(سعادت، 1383، 215).

 

نکات گفته شده و دلايلي از اين نمونه، بيانگر ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان، و دليل اهميت و جايگاه ويژه آن در مديريت منابع انساني سازمان است. اگر در سازمان، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان وجود نداشته باشد و يا عملکردها به درستي ارزیابی نشود، کارکنان سازمان انگيزه اي جهت دستيابي به اهداف سازمان نخواهند داشت و اين پديده تباه شدن نظام مديريت را به دنبال خواهد داشت. در صورت فقدان سيستمي دقيق و مناسب براي ارزيابي، کساني که نسبت به سازمان متعهد بوده و براي رشد و پيشرفت آن تلاش وافر مي-کنند، دل سرد مي شوند؛ و در مقابل، کارکناني که تعهدي نسبت به سازمان نداشته و تلاش چنداني براي دستيابي به اهداف سازمان نمي کنند گستاخ مي گردند.

 

 

 

 

فهرست مطالب:
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه   10
2-1- مفهوم ارزیابی عملکرد .  11
2-1-1-  تعریف ارزیابی عملکرد . 
11 2-1-2- تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان .  11
2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد .  13
2-2-1- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان   16
2-2-2- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام   18
2-3- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان   20
2-4- معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان   24
2-4-1- تعریف معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان .  24
2-4-2- اهمیت و ضرورت  معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان   26
2-5- شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان .  26
2-6- رویکردهای ارزیابی عملکرد کارکنان .  28
2-7- روش ها و فنون ارزیابی عملکرد کارکنان   29
2-8- مدیریت عملکرد   41
2-9- مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان   44
2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .  91
2-10-1- اهداف ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران .  92
2-11- ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی ارتش   94
2-11-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد   94
2-11-2- ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی   96

2-12- پیشینه تحقیق .  97
2-12-1- تحقیقات در داخل کشور .  97
2-12-2- تحقیقات در خارج از کشور .  102
2-13- بازنگری ادبیات و پیشینه تحقیق و ارائه الگوی نظری و تحلیلی تحقیق .  109
2-14- خلاصه 
 
 
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی مطلوب ارزیابی عملکرد از free


مطالب تصادفی