مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 77
حجم 267 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

 رضایت شغلی عبارت است از رضایت نسبت به شغل خود   ( اسمیت و همکاران 1969 ). رضایت شغلی عبارت است حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند ، وقتی که یک شخص می گوید ، دارای رضایت شغلی بالایی است این بدان مفهوم است که او واقعا ” شغلش را دوست دارد ، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغل خود ارزش زیادی قائل است .

 

 

در یک تعاریف دیگر رضایت شغلی عبارت است از رضایت به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضاء نیازها وتمایلات و امیدهایی که افراد از کار خود بدست می آورند ( محبی ، 1378  ) . رضایت شغلی عبارت است از (( نگرش کلی افراد نسبت به شغل خود )) ( رابینز ترجمه پارسیان و اعرابی ، 1374 ،ص 279 ) .

 

 

 

نمونه پیشینه داخلی رضایت شغلی

بهنیا در پژوهشی (( رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی و سلامت روانی با توجه به متغیر تعدیل کننده سرسختی در دبیران و در دروس ریاضیات ، علوم اجتماعی ، فیزیک و ادبیات نظام متوسطه جدید استان خوزستان در سال تحصیلی 78 – 77 )) را مورد بررسی قرار می دهد . 

 

 

نمونه پیشینه خارجی رضایت شغلی

چامرز، هو و گارسيا (2001)، گرين، ميلر، كراوسون، دوكو آگي (2004) و شارما و سيلبريسن (2007) بين پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي رابطه ي مثبت معني داري به دست آوردند.     كارول و همكاران (2009) با بررسي دانش آموزان دريافتند كه خود كارآمدي با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت دارد. اما از طرفي پژوهشگراني مانند روزر، ميدگلي و اردان (1996)، براون، لنت و لاركين (1989) و ساندرز، ديويس، ويليامز و ويليامز (2004) بين پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي تحصيلي رابطه ي مثبت ضعيفي گزارش كرده اند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم: چارچوب نظری رضایت شغلی
2-1- نظریه های رضایت شغلی31
2-1-1- نظریه امید و انتظار 31
2-1-2- نظریه ارزش31
2-1-3- نظریه بریل32
2-1-4- نظریه نقشی32
2-1-5- نظریه نیاز ها33
2-1-6- نظریه هرزبرگ34
2-1-7- نظریه هالند34
2-1-8- نظریه آلدر فر35
2-1-9- نظریه برابری35
2-1-10- مدل نظری رضایت شغلی36
نمودار 1- همبسته ها ، پیش آیند ها و پس آیند ها و اثرات رضایت شغلی ) کی نیکی و همکاران ، 2002 )37
نمودار 2- انواع متغیرهای پیش آیند ، همبسته ها و پس آیند ها ی رضایت شغلی ( مدل باولینگ و هاموند ، 2000 )38
نمدار 3- انواع عوامل موثر بر رضایت شغلی و نقش آن بر تمایل به ترک خدمت ( مصدق راد ، 2008 ) 39
2-2- تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی40
جدول 1-همبستگی درونی میان زیر مقیاس ها ی پیمایش رضایت شغلی ( اسپکتر ، 2001 ، ص 18 ) 45
2-3- تعاریف و مفاهیم معلم پژوهنده45
2-4- ارزیابی و سنجش رضایت شغلی48
2-5- مهمترین مقیاس های رضایت شغلی عبارتند از :48
2-6- ابعاد رضایت شغلی48
2-7- ماهیت رضایت شغلی49
2-8- اهمیت رضایت شغلی49
2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان 51
2-10- عوامل محیطی رضایت شغلی51
2-10-1- نظریه ویژگی های شغلی52
2-10-2- محدودیت سازمانی52
جدول 2- ابعاد هشت گانه  محدودیت های سازمانی از دیدگاه پیتر و کونور52
2-10-3- متغیر ها ی نقش53
2-10-4- تعارض کار – خانواده53
2-10-5- سطح پرداخت 54
2-10-6- استرس شغلی54
2-10-7- کار اضافی54
2-10-8- کنترل حین کار54
2-10-9- برنامه زمانی کار54
2-11- ویژگی های شخصیتی رضایت شغلی 56
2-11-1- کانون کنترل 56
2-11-2- خلق و خوی 56
2-12- تناسب شغل با شاغل56
2-13- اثرات بالقوه رضایت شغلی57
2-13-1- عملکرد شغلی57
2-13-2- رفتار شهروند سازمانی57
2-13-3- رفتار واپس گرایانه  ( مخرب ) 58
2-13-4- غیبت از کار 58
2-13-5- ترک کار 58
شکل شماره 1- مدل ساده جابجایی کارکنان به عنوان کارکرد رضایت شغلی 59
2-13-6- فرسودگی شغلی59
2-13-7- بهداشت جسمانی و رفاه روانی60
2-13-8- رفتارهای ضد تولیدی60
2-13-9- رضایت از زندگی61

پیشینه نظری رضایت شغلی

پیشینه داخلی رضایت شغلی

پیشینه خارجی رضایت شغلی

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 9 از free


مطالب تصادفی