مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 94
حجم 74 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

طرح و گزینش عنوان مبانی مسئولیت کیفری در این مبحث، بیشتر به منظور آگاهی از قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری، از آن ها نشأت گرفته است و یا به عبارت دیگر، بهتر می توان اصول حاکم بر این پدیده را درمرحله ی تکوین و شکل گیری و پیدایش، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد.به طور کلی مراد از مبانی مسئولیت کیفری که از مطالعه ی سیستم های حقوقی و اهداف نهفته  مورد نظر قانونگذاران، کشف واستنباط می شود، عبارت از مطالعه و بررسی نیروهای سازنده و الزام آور قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری در مرحله پیدایش و تکوین آن است.

 

 

 

پس منشأ پنهانی و نیرومندی که پایه و اساس همه قواعد مسئولیت کیفری است  در اصطلاح حقوق، مبانی مسئولیت کیفری نامیده می شود. (البته با عنایت به موضوع پژوهش، از ارائه مباحث تفصیلی و خارج از موضوع به دلیل غیر مرتبط بودن اجتناب می گردد.) از جمله نمونه های بارز مبانی مسئولیت کیفری عبارت است از؛ نیروی الزام آور عرف و یا اهداف و مصالح و مفاسدی که قانونگذاران جزائی، با رعایت شرایط و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود، برای تنظیم روابط قضائی مردم در  یک مقطع زمانی خاص، مورد توجه قرار داده، در تدوین قوانین کیفری از آن حمایت می کند.(ولیدی، 1366، 99-98 )

 

 

 

 

جرم، مسئولیت کیفری و مجازات، سه ضلع طلایی حقوق کیفری است. اعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. مجرمیت دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی که آن دو احراز نگردد، محقق نمی شود. اما مسئولیت کیفری جنبه موضوعی و مادی ندارد ، بلکه جنبه شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختیار، ارکان مسئولیت کیفری است. مسئولیت کیفری حلقه و پل ارتباطی میان جرم و مجازات، و از این رو از مهم ترین مباحث حقوق کیفری است. مسئولیت کیفری پدیده ای مقدم بر مجازات است و تا زمانی که احراز نشود مجازات قابل اعمال نیست و در خصوص هر فرد باید به طور شخصی احراز شود. (گلدوزیان، 1384 ،130 – 128- 127)
 

 

 

فهرست مطالب

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی     41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی    46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی     46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی     47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی     47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی     49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی     51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی     55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی    58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان     68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی     72
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339     74
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304    75
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال 1352     76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370     77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388     77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392    79
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند     80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی     81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی     84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان      87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی     94

 

منابع    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

خرید فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

خرید پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

خرید پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دریافت مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

خرید فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

خرید مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

خرید پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

خرید فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از www

دانلود مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دریافت فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

خرید فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دریافت فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دریافت فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود پروژه مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دریافت مقاله مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود فایل مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

دریافت فایل word مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط تحقق آن از free


مطالب تصادفی