مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان بصورت کامل و جامع در قالب 84 صفحه ورد با قابلیت ویرایش و رفرنس دهی استاندارد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 84
حجم 631 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

«پاداش‌ها» سوخت و راهنماي اصلي انگيزش هستند. آنها سبب يا خالق انگيزه نيستند بلكه نقش آنها پشتيباني از انگيزه اصلي و قرار دادن آن در جهت درست براي تسهيل اجراي استراتژي است. پاداش‌هاي نامناسب موجب بي‌انگيزگي حتي در افرادي با كارآيي خوب مي شود. (Lawrence. G.HREBINIAK, 2005; 187-192)

 

 

بررسي كارآيي شيوه هاي پاداش دهي براي انگيزش بيشتر حائز اهميت است. چرا كه اگر از ابزار «پاداش» بدرستي استفاده نشود و افراد و گروه هاي كاري پاداشي نادرست دریافت کنند و به جای آنکه برای انجام دادن كار‌هاي نادرست تنبیه شوند یعنی با آنکه رفتار و عملكردهايي كه در تناقض يا مضر به نتايج اجرايي مورد انتظار هستند، انجام داده اند باز هم پاداش بگيرند، آنگاه اجراي استراتژي و در نتيجه مديريت استراتژيك لطمه خواهد ديد. زيرا پاداش‌هاي مناسب و خوب به اهداف استراتژيك يا اهداف كوتاه مدت كه از استراتژي كلان مشتق شده‌، گره خورده اند.

 

 

 

بسیاری از صاحبنظران علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی و دریافت حقوق و دستمزد است. از طرفی اگر منابع انسانی را برجسته ترین ابزار دستیابی به هدفهای مدیریت بدانیم به سهولت در می یابیم که امر پرداخت حقوق و دستمزد جایگاهی بس حساس در قلمرو مدیریت دارد. شمار فراوانی از اعتصابات کارگری و حتی کارمندی، کم کاریها، عدم انگیزش و نارضایتی های شغلی، موارد ترک خدمت و …. زاییده بی توجهی به انگیزه های مادی و نابرابریهای پرداخت، کمبود مقررات و روشهای منظم، منطقی و منصفانه حقوق و دستمزد و پاداش است.( بووی، 1378؛ 18)

 

یکی از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی طراحی و اجرای سیستمهای پاداش و جبران خدمات است. منظور از واژه جبران خدمات اشاره به تمام پاداشهای درونی و بیرونی سازمان است که کارکنان درمقابل همکاری با سازمان دریافت می دارند.

 

 

طراحی سیستمهای پرداخت به منظور دستیابی به چند هدف است که مهمترین آنها عبارتست از ارائه حقوق و پاداش منصفانه و مناسب به تمام کارکنان. علاوه بر این ضمن ایجاد درآمد برای کارکنان باید شرایطی فراهم آورد تا سازمان به طور رقابتی در بازار فعالیت کند. مقوله اخیر حائز اهمیت است بخصوص با توجه به این حقیقت که بسیاری از سازمانها بیش از 50 درصد هزینه شان مستقیماً اختصاص به حقوق و مزایای کارکنان دارد. 
 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم؛ مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین    17
2-1- مقدمه    18
2-2- اهداف مدیریت منابع انسانی    18
2-2-1- هدفهای اجتماعی    18
2-2-2- هدفهای سازمانی    18
2-2-3- هدفهای عملیاتی    19
2-2-4- هدفهای فردی    19
2-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی    19
2-4- رابطه پاداش و انگیزش    20
2-5- تعريف انگيزش    22
2-6- نشانه‌هاي انگيزش    23
2-7- نظريات انگيزشي    23
2-7-1- نظريه‌هاي محتوايي    23
2-7-2- نظريه‌هاي فرآيندي    28
2-8- انواع پاداش    33
2-8-1- پول    33
2-8-2- مزایا    34
2-8-3- مزایای غیرنقدی    34
2-8-4- پاداش درونی    34
2-8-5- پاداش بیرونی    35
2-8-6- نکاتی درباره اعطای پاداش درونی و بیرونی    36
2- 9- ارزیابی عملکرد و پاداش    37
2-9-1- تعریف ارزیابی عملکرد    37
2-9-2- خطاهای ارزیابی عملکرد    38
2-9-3- روشهای ارزیابی عملکرد    38
2-9-4- ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش    38
2-9-5- مدل جامع رابطه بین پاداش و عملکرد    40
2-9-6- فرایند مبادله    43
2-10- مبانی اعطای پاداش    44
2-10-1- عضویت در سازمان    44
2-10-2- حضور در سازمان    45
2-10-3- عملکرد    45
2-10-4- ارشدیت    46
2-10-5- تخصص    46
2-10-6- دشواری کار    46
2-10-7- قضاوت و تصمیم گیری    46
2-11- سیستمهای پاداش    47
2-11-1- محرمانه بودن پرداخت    47
2-11-2- سیستمهای پرداخت مشارکتی    48
2-11-3- سیستمهای پاداش قابل انعطاف    48
2-12- مدیریت پاداش کارکنان    49
2-12-1- اهداف مدیریت پاداش    49
2-12-2- مدل مدیریت پاداش کارکنان    49
2-12-3- عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش    51
2-13- ویژگیهای سیستم پاداش مؤثر    52
2-13-1- اهمیت    52
2-13-2- انعطاف    53
2-13-3- فراوانی(دفعات)    53
2-13-4- آشکاری    53
2-13-5- توزیع منصفانه    54
2-14- برخی دلایل ناکام بودن پرداخت پاداش    55
2-14-1- چرا غالبا پاداشها ایجاد انگیزه نمی کنند؟    55
2-14-2- چرخه معيوب    56
2-15- سیستمهای مشوق    57
2-16- برخی روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران    58
2-16-1- روشهای سنتی    58
2-16-2- روش های تعدیل شده    61
2-16-3- شیوه های متداول اعطای پاداش به مدیران شرکتها در ایران    62
2-17- چارچوبی برای مدیریت پاداش برپایه ملاک(EBRM)    63
2-18- نگاهی به وضع کنونی پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو    68
2-19- خلاصه فصل    69

 

منابع تحقیق   

 

    

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1- میزان استفاده از ارزیابی عملکرد در سازمانها    39
جدول 2-2- شیوه های پاداش دهی در ایران    62
جدول 2-3- روشهای استفاده شده توسط پاسخ دهندگان به تحقیق سایت ای ریوارد درباره ارزیابی اثربخشی پاداش    63
جدول 2-4- مؤلفه های مدیریت پاداش برپایه ملاک (EBRM)    66
جدول 2-5- اهداف پاداش و ضوابط موفقیت    67
 

 

فهرست شکلها و نمودارها
شکل2-1- نارضایتی های ناشی از یک سیستم پرداخت    20
شکل2-2- مقايسه تئوري‌هاي محتوايي انگيزش    28
شکل2-3- فرآیند ذهنی نظریه برابری    30
شکل 2-4- مدل پورتر و لاولر    41
شکل2-5- مدل مدیریت پاداش کارکنان    51
شکل 2-6-عوامل اثرگذار بر خط مشی های مدیریت پاداش    52
شکل2-7- چرخه معيوب عدم توجه به منافع مدير    57
شکل2-8- چارچوب مدیریت پاداش برپایه ملاک (EBRM)    65

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق پاداش در سازمان از free


مطالب تصادفی