مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 223 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است (دفت،1388) . مفهوم اثر بخشی بسیار عمیق بوده و شاخص های مختلفی برای سنجش آن وجود دارد، بر اساس تحقیق کامرون و وتن  یک تعریف واضح و روشن برای اثر بخشی نه وجود دارد و نه قابل قبول است.

 

 

از دیدگاه این دو محقق گسترش و پیشرفت چارچوب های کارایی از گسترش تئوری آن با ارزش تر است )دراگنیدز، 2006).منظور از اثربخشي درواقع بررسي ميزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. به عبارتي ساده تر در يك مطالعه اثربخشي، ميزان تحقق اهداف اندازه گيري مي شود.

 

 

اما به نظر مي رسد براي تعريف مفهوم اثربخشي مي‌بايست گامي فراتر نهاد، به اين معنا كه اثربخشي هنگامي در يك دوره آموزش حاصل خواهد شد كه اولاً نيازهاي آموزشي به روشني تشخيص داده شود. ثانياً برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نيازها طراحي شود. ثالثاً برنامه طراحي شده به درستي اجرا گردد و رابعاً ارزيابي مناسبي از فرآيند آموزش و درنهايت دستيابي به اهداف انجام شود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه    14
2-2- مبانی نظری پژوهش    14
2-2-1- اثربخشی    14
2-2-1-1- مفهوم اثربخشی    15
2-2-1-2- تعاریف اثربخشی    16
2-2-1-3- اثربخشی و اهداف سازمان    18
2-2-1-3-1- هدف سازمانی    19
2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی    20
2-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی    22
2-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان    23
2-2-1-7- ویژگی  نظام های اثر بخش    24
2-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی     25
2-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت    28
2- 4- پیشینه پژوهش     65
2- 4- 1- پیشینه داخلی     65
2-4-1-1- پایان نامه های داخلی مرتبط    65
2-4- 1-1-1- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش     65
2-4-1-1-2- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت    66
2- 4-1-1-3- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی     67 
2-4-1-1-4- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری     67
2-4-1- 1-5- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها    68
2-4-1- 1-6- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت    70
2-4-1-1-7- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان    70
2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط    70
2-4-1-2-1- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی     71
2-4-1-3- تحقیقات داخلی مرتبط     71
2-4-1-3-1- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی    71
2-4-1-3-2- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس     72
2-4-1-3-3- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه    72
2-4-1-3-4- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی     73
2-4-1-3-5- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی    73
2-4-2-پیشینه خارجی     74
2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط    74
2-4-2-1-1- سبک رهبری مدیران و اثربخشی    74
2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی    74
2-4-2-1-3- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی    74
2-4-2-1-4- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری    74
2-4-2-1-5- مدیریت اثر بخش    74
2- 4-2-1-6- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه    76
2-4-2-1-7-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه    78
2-4-2-1-8-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه    79
2-5- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی    84
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی از free


مطالب تصادفی