مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 38
حجم 73 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانشمندان درباره رضايت شغلي  تعاريف مختلفي دارند. در سال(1935) رابرت هاپاک  در ارتباط با عوامل روانشناختي، فيزيولوژيکي و اجتماعي و ويکتور وروم  در سال(1924) در زمینه تمايلات رواني فردی، رضايت شغلي را تعريف نموده اند. در سال (1985) ديويس نيواستورم  رضايت شغلي را، مجموعه اي از احساسات سازگار نسبت به شغل معرفي مي نمايد و معتقد است اين احساس زماني حاصل مي شود که خواسته ها، نيازها، آرزوها و تجربه هايي که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد، از طريق شغل بر آورد شود (به نقل از سلطانی،1384).

 

 

ايجاد رضايت شغلي در فرد بستگي به عوا مل متعددي دارد که در کنار هم موجب حصول نتيجه مطلوب مي شوند. فقدان يک عامل مي تواند فرد را در زمره افراد ناراضي از شغل خود قرار دهد (مهداد،1390). رضایت شغلی به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند،اطلاق می شود. یعنی هر چه فرد رضایت شغلی بالایی داشته باشد به میزان زیادی شغل خود را دوست داشته، از طریق آن نیازهای خود را ارضا نموده و در نتیجه احساسات مثبتی نسبت به آن خواهد داشت. 

 

 

 

نمونه پیشینه داخلی رضایت شغلی
رجایی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بين استرس شغلي و رضايت شغلي در ميان پزشكان متخصص زنان، يافته ها مشخص كرد كه پنج مؤلفه هاي استرس شغلي، مي تواند به طور معني داري رضايت شغلي را پيش بيني كنند که در مجموع 79 درصد از واريانس متغير رضايت شغلي را تبيين مي-نمايند. نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه از ديدگاه شركت كنندگان مؤلفه هاي رضايت شغلي به ترتيب ويژگي شغل داراي رتبه اول، حقوق و مزايا رتبه دوم، شرايط كار رتبه سوم و ارتقاء شغلي در رتبه چهارم قرار دارند. متخصصان زير 40 سال از رضايت شغلي بالاتري نسبت به گروه هاي سني 41 تا 50 سال و 51 تا 60 سال برخوردار بودند.

 

 

 

نمونه پیشینه خارجی رضایت شغلی
فوری (2004) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش بینی کننده های موثر بر رضایت شغلی به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. وی نتیجه می گیرد که بعد جو سازمانی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری مهم ترین عامل پیش بینی کننده رضایت شغلی است. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 تعاریف نظری رضایت شغلی     9

 تعاریف عملیاتی رضایت شغلی      10

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 

مبانی نظری رضایت شغلی    13

مفهوم رضايت شغلي    14
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    16
بعضی از شاخص های روحیه    17
رضایت شغلی و عملکرد    18
رضايت شغلي و انگيزش    19
نظریه های رضایت شغلی    20

پیشینه پژوهش رضایت شغلی 

الف) تحقیقات خارج از کشور رضایت شغلی 

ب) تحقیقات انجام شده رضایت شغلی  در داخل کشور

منابع و ماخذ:    23

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 7 از free


مطالب تصادفی