مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 77 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی اختلالی است که ویژگی آن، ترس مشهود از بررسی موشکافانه به وسیله دیگران در موقعیتهای متعدد عملکردی یا تعاملی است (راپی و اسپنس، 2004). ویژگی اصلی این اختلال ترس بارز و پایدار از موقعیتهای اجتماعی است که در آنها احتمال دستپاچگی برای شخص وجود دارد الگوهای شناختی معاصر اضطراب اجتماعی این فرض را مطرح می کنند که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی موقعیتهای اجتماعی را زیانبار می دانند این افراد بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتماعی پیامدهای مصیبت باری خواهد داشت (هافمن و لو.2006، به نقل از طاهری فرد،فتی، غرایی 1389).

 

 

 

در افراد مبتلا به هراس اجتماعی حتی وقتی که اجتناب کامل از بعضی موقعیت های اجتماعی و فرار از آنها مشکل باشد. گریز و اجتناب در مقایسه با افراد مبتلا به هراس خاص بیشتر است (اسکینیر، 1974؛ به نقل از غلامی، 1384). ولز و کلارک 1997 چنین مطرح می کنند که هراس اجتماعی از طریق تدابیر اجتماعی دقیق یا «رفتارهای ایمنی» که توسط افراد مبتلا به این اختلال، به هنگام طولانی شدن موقعیت های هراس انگیز انجام می شود، تداوم پیدا می کند.

 

 

نرخ شیوع هراس اجتماعی در نوجوانان و جوانان دامنه ای از 16-5 درصد است کارشناسان چنین نتیجه گیری می کنند که برآورد میزان اضطراب اجتماعی تا حد زیادی به آستانۀ تشخیص تعیین کنندۀ ناراحتی یا آسیب و دامنه موقعیت های اجتماعی ارزیابی شده بستگی دارد (اساو و همکاران،1999؛ به نقل از آستین، والکر، فورد ، 1994).

 

 

 

 

 

فهرست

١-٦ تعاریف نظری اضطراب اجتماعی

١-٧-١ اضطراب اجتماعی۹

فصل دوم ادبیات پژوهش اضطراب اجتماعی

٢-١ اضطراب اجتماعی١٢
٢-٢ تصویر بالینی از فردی با اختلال اجتماعی١٣
٢-٣ تشخیص١٧
٢-٤ سبب شناسی١٨
٢-٥ دیدگاه روان پویشی١٨
٢-٦ دیدگاه رفتارگرایی١٨
٢-٦-١ شرطی شدن اضطراب١٩
٢-٦-٢ شرطی شدن کلاسیک١٩
٢-٦-٣ شرطی شدن عامل١٩
٢-٧ دیدگاه شناختی٢٠
٢-٨ دیدگاه زیست شناختی٢٣
٢-٩ دیدگاه انسان گرایی٢٤
٢-١٠دیدگاه اجتماعی٢۵
٢-١١ جنبه های مختلف اضطراب اجتماعی٢۵
٢-١١-١ جنبه های رفتاری٢۵
٢-١١-٢ جنبه های شناختی٢٦
٢-١١-٣ جنبه های بدنی٢٧
٢-١٢ همه گیر شناسی٢٧

٢-۱٣ پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی ٢٨

٢-١٤ جمع بندی پیشینه ی داخلی و خارجی٣۵

منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی از free


مطالب تصادفی