مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی بصورت جامع و کامل در قالب 70 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 70
حجم 79 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

تصور بدنی یک مقیاس چند بُعدی است که ابعاد مختلفی را از جمله: ارزیابی از ظاهر، جهت گیری نسبت به ظاهر، ارزیابی از تناسب، جهت گیری نسبت به تناسب، ارزیابی از سلامت و جهت گیری نسبت به بیماری را در بر می گیرد.

 

ارزیابی از ظاهر در برگیرنده ی احساس زیبایی یا جذابیت ظاهری نسبت به خود است. جهت گیری نسبت به ظاهر در بر گیرنده ی تمامی تلاش هایی است که افراد برای داشتن و بدست آوردن جذابیت و زیبایی می کنند. در واقع بیانگر میزان تلاشی است که افراد برای مدیریت ظاهر خود انجام می دهند. 

 

ارزیابی نسبت به تناسب بیانگر احساسی است که فرد نسبت به تناسب اندام و توانایی های فیزیکی خود دارد و جهت گیری نسبت به تناسب بیانگر تلاش فرد برای ایجاد تناسب در اندام و فعالیت های بدنی است.

 

 

ارزیابی از سلامت، بیانگر احساس فرد نسبت به میزان سلامت خود است. جهت گیری نسبت به بیماری بیانگر احساس و تلاشی است که فرد برای مقابله با بیماری و کسب سلامت انجام می دهد و یا به عبارتی بیانگر تمامی سرمایه گذاری هایی است که فرد برای داشتن سبک زندگی سالم انجام می دهد و در نهایت بُعد میزان رضایت و نارضایتی از بخش های مختلف بدن که نشان دهنده ی احساس خشنودی و ناخشنودی فرد نسبت به بدن است. (کش، 2002).

 

 

نمونه پیشینه پژوهش تصور بدنی

جونگ (2006)، در پژوهشی به بررسی “نمایش رسانه ای در میان دو گروه از افراد با تصور بدنی مثبت و تصور بدنی منفی نسبت به خود” در میان 106 نفر از دانشجویان دختر پرداخت. نمونه ی مورد نظر به دو گروه از افراد با تصویر بدنی بالا و پائین تقسیم شدند و در معرض نمایش مُدلهای زیبایی به مدت دو هفته قرار گرفتند. یافته بیانگر تأثیر منفی در دانشجویان بوده ودر گروهی که تصویر بدنی بالاتری داشتند به نسبت گروه مقابل تأثیر کمتر بود.

 

 

 

 

 

فهرست
١-٦ تعاریف نظری تصور بدنی
١-٧ تعاریف عملیاتی  تصور بدنی

فصل دوم
ادبیات پژوهش
٢-١۵ تصور بدنی
٢-١٦ دیدگاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصور بدنی
٢-١٦-١ نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون
٢-١٦-٢ نظریه تصور از بدن کش
٢-١٦-٣ نظریه ی مقیاس اجتماعی
٢-١٧ دید گاه های مُدرنیستی درباره ی بدن
٢-١٨ اروینگ گافمن٤٧
٢-١٨-١ برخی از مفاهیم نظری گافمن
٢-١٨-٢ داغ ننگ٤٨ 
٢-١٨-٣ سندرم سیندرلا
٢-١٨-٤ مدیریت تأثیرگذاری
٢-١٩ آنتونی گیدنز
٢-١٩-١ برخی مفاهیم نظری گیدنز
٢-١٩-٢ هویت۵٠
٢-١٩-٣ جهانی شدن و مخاطره
٢-٢٠ دیدگاه ساختارگرایی درباره بدن
٢-٢٠-١ مری داگلاس۵١
٢-٢٠-٢بوردیو۵٢
٢-٢١دیدگاه پساساختار گرایی درباره ی بدن
٢-٢١-١ ایده ی محوری میشل فوکو
٢-٢١-٢ فدرستون۵٣
٢-٢٢ دیدگاه فمنیستی درباره ی بدن
٢-٢٢-١ نظریه ی خودشی انگاری
٢-٢٣ پیشینه تحقیق٥٥
٢-٢٤ جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
٢-٣٠ پیشینه تحقیق
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور بدنی از free


مطالب تصادفی