مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی بصورت جامع و کامل در قالب 120 صفحه برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 382 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد بصورت جامع و کامل در قالب 120 صفحه موضوع این نوشتار است. بخش اول مبانی نظری کارآفرینی سازمانی است که بصورت کامل و جامع به آن می پردازد. بخش دوم پژوهش های داخلی و خارجی برای پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند

 

 

 

 

مفهوم كارآفريني سازماني 
  بر اساس تعريفي كه در واژه ‏نامه آمريكن هريتيج  آمده است
كارآفرين سازماني شخصي است كه در يك سازمان از قبل تأسيس شده مسئوليت تبديل يك فكر و ايده‏ي خام را به يك كالايي ساخته شده و سود ده از طريق نوآوري و خطرپذيري بعهده مي‏گيرد. كارآفرين، حتي گام را بسيار فراتر از وظايف تعريف شده خود مي‏گذارد و به منظور ارتقاء سطح نوآوري خود حتي ساعت‏ها نيز در محل كار و يا در خانه روي پروژه‏هاي سازماني خودكار مي‏كند.

 

 

از مزيت‏هايي كه كارآفرينان سازماني نسبت به كارآفرينان مستقل دارند اين است كه كارآفريني سازماني بنوعي از منابع آماده و رها شده‏اي كه در سازمان وجود دارند بهره‏مند مي‏شود در حاليكه كارآفرينان مستقل در بدو امر از چنين امتيازي برخوردار نيستند. به بيان ديگر مي‏توان گفت كارآفرين سازماني فردي است كه عامل تحولات اساسي در درون سازمان است و مرتباً بدنبال ايجاد تغيير در درون سيستم‏هاي سازماني است. كارآفريني سازماني مي‏تواند رشد و نوآوري را در يك شركت سنتي بهبود بخشد.

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

 تحقيقي با عنوان بررسي موانع كارآفريني سازماني در صنعت چوب شمال كشور توسط حسين اكبري به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس در سال 1384 انجام شده است. وي در اين  مطالعه، 4 مولفه اصلي با عناوين كنترل شديد، فرهنگ سازماني محافظه كارانه، سيستم پاداش نامناسب و توجه به سود كوتاه مدت را در اين شركت مورد بررسي و پژوهش قرار داد كه در نتيجه سه عامل فرهنگ سازماني محافظه كارانه، سيستم پاداش نامناسب و توجه به سود كوتاه مدت به ترتيب به عنوان موانع اصلي كارآفريني در اين شركت مورد تأييد قرار گرفتند. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی

2-1 مقدمه    13
2-2 مفهوم كارآفريني    15
3-2 نوع‏شناسي كارآفريني    25
1. كارآفريني پايدار    24
2. كارآفريني اشتراكي :    25
3. كارآفريني مدني :    25
4. كارآفريني پاسخگو :    25
1. كارآفريني فردي    26
2. كارآفريني درون سازماني    27
3. كارآفريني سازماني يا سازمان‏هاي كارآفرينانه    28
4-2 ايجاد سرمايه؛ حاصل كارآفريني سازمانی    34
جدول 1-2: سير تاريخي ابداع واژه‏ها در خصوص القاي كارآفريني در سازمان‏ها    37
5-2 ضرورت كارآفريني در سازمان    37
6-2 سير تطور كارآفريني در سازمان    38
7-2 مفهوم كارآفريني سازماني    43
8-2 فرآيند كارآفريني سازماني    45
9-2 موانع كارآفريني سازماني    47
ماهيت سازمان‏هاي بزرگ    45
– نياز به سودهاي كوتاه مدت    47
– فقدان استعداد كارآفرينانه    47
– شيوه‏هاي ‏نادرست پاداش    47
10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی    50
1-10-2 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان    50
2-10-2 كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري    61
3-10-2 كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت    66
11-2 انواع مدلهاي كارآفريني    76
– مدلهاي محتوايي    78
– مدلهاي فرآيندي    78
الف) فرآيند رويدادي    79
شكل 1-2 فرآيند شكل گيري فرآيند كارآفريني    80

 

12-2 مروري بر تحقيقات پیشین کارآفرینی سازمانی98

پژوهش های داخلی فرهنگ کارآفرینی سازمانی

پژوهش های خارجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی

13-2 چارچوب نظري و مدل مفهومی تحقيق فرهنگ کارآفرینی سازمانی    106

منابع    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی از free


مطالب تصادفی