مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران

مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران

این مبانی نظری به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 141
حجم 315 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

این مبانی نظری در مورد بیع الکترونیکی می باشد که به بررسی بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می پردازد.قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» 

 

 

شیخ انصاری  تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها  مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است.

 

 

به عقیده برخی حقوق‌دانان،  تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛  اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است. 

 

 

با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است. 
 

 

 

 

 

 

مطالب
چکیده         1

فصل دوم: 
2-1 بیع            9
      2-1-1: مفهوم و تعریف بیع          9
      2-1-2: انواع بیع         15
2-2 شرایط مبیع (مسلمُ‏فیه) و ثمن           22
      2-2-1 شرایط ثمن         23
2-3: تجارت الکترونیک          26
      2-3-1: تعریف           26
      2-3-2: انواع تجارت الکترونیک        29
      2-3-4: اینترنت و بیع الکترونیک        31
2-4: قرارداد الکترونیک         32
      2-4-1:تعریف            33
      2-4-3: ماهيت قراردادهاي الكترونيك       34
2-5: امضای الکترونیکی         36
      2-5-1: تعریف          36
      2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن        37
2-6: پول الکترونیکی و ماهیت آن         40
      2-6-1: تعریف        40
      2-6-2: انواع پول        41
      2-6-3: پرداخت بها به صورت الکترونیکی        42
2-7 شرایط اساسی صحت معاملات        44
      2-7-1در بیع الکترونیکی         44
      2-7-2: توافق دو اراده در بیع الکترونیکی       46
2-8: اعتبار داده پيام‌ها  در ايجاد ماهيت حقوقي        49
      2-8-1: ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌هاي الكترونيك       52
      2-8-2: تفكيك بين ايجاب و دعوت به معامله        54
      2-8-3: مقررات ايجاب و قبول از طريق داده پيام‌ها       55
      2-8-4: بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود           60
      2-8-5: عقود رضایی           60
      2-8-6: عقود تشریفاتی        61
      2-8-7: تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی       63
      2-8-8: فقدان قصد و رضا         63
      2-8-9: اهلیت طرفین           64
2-9: موضوع معین مورد معامله         65
2-10: مشروعیت جهت معامله        71
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی           72
      2-11-1: زمان بیع الکترونیکی           74
            2-11-1-1: زمان ارسال داده پيام‌ها          74
            2-11-1-2: زمان دريافت داده پيام‌ها         74
            2-11-1-3: مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب       75
            2-11-1-4 عدم مشخص کردن سيستم اطلاعاتي معين توسط مخاطب       75
      2-11-2: مکان بیع الکترونیکی           77
            2-11-2-1: مكان ارسال و دريافت داده پيام‌ها        77
            2-11-2-2: مكان ارسال داده پيام‌ها        78
            2-11-2-3: مكان دريافت داده پيام‌ها        78
2-12:  نتايج تعيين زمان و مكان تشكيل قرارداد        79
      2-12-1: نتايج تعيين زمان تشكيل قرارداد        79
      2-12-2: نتايج تعيين مكان تشكيل قرارداد        80
2-13: تعيين زمان و مكان تشكيل عقود غائبين        80
2-14: احکام خیارات در بیع الکترونیکی         82
      2-14-1: خیار مجلس          83
      2-14-2: خیار حیوان           84
      2-14-3: خیار شرط           84
      2-14-4: خیار تأخیر ثمن          86
      2-14-5: خیار رؤیت و تخلف وصف         86
      2-14-6: خیار غبن         88
      2-14-7: خیار عیب           89
      2-14-8: خیار تدلیس           89
      2-14-9: خیار تبعض صفقه         91
      2-14-10: خیارتخلف شرط          91
2-15: سوابق و پیشینه تحقیق          93

 

 

منابع         
چکیده انگلیسی       


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

خرید فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دریافت مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

خرید فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

خرید مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

خرید پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

خرید فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از www

دانلود مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

خرید فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود پروژه مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دریافت مقاله مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

دریافت فایل word مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بیع الکترونیکی در حقوق ایران از free


مطالب تصادفی