مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان

مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان

هدف از این مبانی نظری بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان می شود.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 123
حجم 243 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

در این تحقیق به بررسی تاثیر انواع سرمایه فرهنگی به نگرش مردان به خشونت علیه زنان پرداخته شده است که ببینیم آیا داشتن سرمایه فرهنگی بالا یا پایین بر نگرشهای مردان به خشونت علیه زنان  تاثیر می گذارد یا نه؟.

 

 

سرمایه فرهنگی متفاوت  می تواند یکی از عوامل موثر بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان باشد که از طریق فرایند جامعه پذیری اعمال نفوذ می کند. اگر سرمایه فرهنگی متفاوت که درجامعه جریان دارد چه تاثیری بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان  دارد و آیا سرمایه فرهنگی قادرخواهد بود نگرشهای مثبت را در زندگی اجتماعی بارورو سازد.

 

 

 

سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمی شود و به ارث برده نمی شود، بلکه از جانب عامل کار طولانی، مداوم و پیگیر یادگیری و فرهنگ پذیری را می طلبد با هدف جزئی از خود  کردن، از ان خود کردن، ان را به قالب خودکشیدن، به عنوان چیزی که وجود اجتماعی او را تحول می بخشد: «سرمایه فرهنگی داشتنی است که بودن شده است، ملکی است درونی شده و جزء لایتجزای شخص گردیده، خصلت او شده است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات تحقیق    1
مقدمه    1
بیان مساله    3
ضرورت و اهمیت تحقیق    4
اهداف تحقیق    6
خشونت علیه زنان در جهان    7
پیشینه تجربی تحقیق در ایران    10
جمع بندی تحقیقات    16

 

فصل دوم    18
مفاهیم و مبانی نظری    18
تعریف مفاهیم
نگرش(Attitude)و تعریف آن
عناصر و اجزای نگرش
نگرش ها از سه عنصر تشکیل می شوند:
الف) عنصر شناختی:”
ب) عنصر احساسی(بعد عاطفی) 
ج) عنصر آمادگی برای عمل (بعد رفتاری):
نگرشهای مبتنی بر شناخت:
نگرشهای مبتنی بر عواطف:
نگرش مبتنی بر آمادگی عمل:
عوامل تبیین کننده نگرش ها را به طور عام می توان به صورت زیر بر شمرد :
اجتماعی شدن 
پایگاه اقتصادی اجتماعی 
پایگاه ( موقعیت ) 
تفاوت نسلها 
تجربه اجتماعی منحصر بفرد در یک شخص 
رابطه نگرش با دیگر مفاهیم نزدیک
پ) نگرش و علاقه
ث) نگرش و پیش داوری
ویژگی های نگرش
کارکرد نگرش ها
1)    کارکرد تطابق ( سازگاری)
2)    کارکرد دفاع از خود
3)    کارکرد ابراز ارزش ها
4)    کارکرد آگاهی
انواع خشونت علیه زنان
الگوهای رفتاری خشونت
خشونت فیزیکی( Physical Violence)
خشونت روانی(Psychological Violence)
خشونت جنسی( Sexual violence)
خشونت اقتصادی( Economic Violence)
مفهوم سرمایه فرهنگیو انواع آن( Cultural Capital)
مفهوم سرمایه فرهنگی از دیدگاه بعضی از متفکرین داخلی
کارکردهای سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی درونی شده( تجسدی( Embodiment of cultural capital
نظریه های نگرش
: 259).
نظریه تزیشه و کرومکا
رویکرد کارکردی
نظریه شرطی سازی کنشگر
نظریه الپورت 
نظریه گرونبرگ
نظریه ناهماهنگی شناختی
نظریه زایونک
رویکرد نظری به نگرش از دیدگاه جامعه شنا سی
نظریه کالینز
نظریه تضاد
نظریه هربرت بلومر
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه نیوکامب
چهارچوب نظری
فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه های فرعی تحقیق 
مدل تحقیق

 

 

منابع     

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

خرید فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دریافت مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

خرید فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

خرید مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از download

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

خرید پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

خرید فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از www

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

خرید فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

خرید فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دریافت فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود پروژه مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دریافت مقاله مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود فایل مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

دریافت فایل word مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free

خرید تحقیق مبانی نظری تاثیر سرمایه فرهنگی بر نگرش مردان به خشونت علیه زنان از free


مطالب تصادفی