مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 170 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانشمندان درباره رضايت شغلي تعاريف مختلفي دارند. ذکر شغلي اين تعاريف عمده، موجب رسيدن به يک تعريف کامل مي شود. در سال (١٩٣۵)، رابرت هاپاک  رضایت شغلی را مفهومی چند بعدي و پیچیده دانسته و بر این باور است که با عاملهاي روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد؛ يعني جهت رسيدن شاغل به رضايت شغلي، لازم است از نظر رواني، جسماني و اجتماعي ارضاء شود.

 

 

 کینزبرگ  و همکارانش (1951)، به دو نوع رضایت شغلی با عنوان رضایت درونی و بیرونی اشاره میکنند که رضایت درونی را ناشی از احساس لذت انسانی از اشتغال به کاري که دارد میداند و رضایت بیرونی را ناشی از میزان دستمزد و پاداش، نوع کار، روابط انسانی حاکم بر محیط و بالاخره وضعیت محیطی ذکر میکنند. کارکنان در رضایت بیرونی، رضایت خود را از عواملی مثل پرداخت، ارتقا، تحسین سرپرست و تعامل با همکاران (نشاَت گرفته از وظایف) بروز میدهند و در رضایت درونی، رضایت خود را از ارزشها، حس مسئولیت پذیري، رتبه و جایگاه اجتماعی، موقعیت، استقلال و عزت نفس متأثر از وظایف و کارها نشان میدهند. به رضایت شغلی به عنوان مهمترین نگرش، طرز تلقی یا قضاوت کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود استناد میشود (روحی و همکاران، 1390، ص286).

 

 

 

 

پیشینه تحقیق رضایت شغلی

خاواجا فواد لطیف (2012) در تحقیق خود در زمینه تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی کارکنان، به این نتایج دست یافت که تفاوت معنی داری و قوی بین رضایت از آموزگار با رضایت از جلسه ی آموزشی و رضایت از آموزگار با رضایت از محتوای آموزشی وجود دارد که این تفاوت معنی داری و از نوع متوسط بین رضایت از آموزگار با انتقال یادگیری و رضایت از جلسه آموزشی با انتقال یادگیری نیز وجود دارد. با این وجود این تفاوت معنی دار اما از نوع ضعیف بین رضایت از جلسه آموزشی با رضایت از محتوای آموزشی و رضایت از محتوای آموزشی با انتقال یاگیری وجود دارد که در نهایت منجر به تأثیر گذاری از نوع مثبت و معنی دار بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی را نشان می دهد.

 

 

 

فهرست مطالب

بخش اول : ادبیات نظری رضایت شغلی    13

2-2-1- مقدمه    13
2-2-2- مفهوم رضایت شغلی    15
3- سرپرستی : مقدار رضایت فرد از سرپرست مستقیم خود در محیط کار    17
6- شرایط کاری : کیفیت شرایط، قوانین و سیاست های کلی حاکم بر محیط کار    18
١- حقوق و مزايا :    19
٢- محتوي شغل :    20
٣- انگيزه هاي ارتقاء :    20
۴- تجلي در کار :    20
۵- مشارکت :    21
۶- کار گروهي :    21
٧- محيط و شرايط کاري :    22
2-2-3- اهمیت رضایت شغلی    22
2-2-4- مدل رضایت شغلی    24
2-2-5- پیامدهای رضایت شغلی    26
1- عملكرد شغلي    26
2- غيبت كاري    27
3- دزدي و خرابكاري    27
4- ترك خدمت    27
2-2-6- ارتباط بين رضايت كاركنان و مشتري    29
2-2-7- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي پرستاران    32
1- ارتباطات بين فردي؛ 2- مراقبت از بيمار ؛ و 3- سازمان دهي کار پرستاری    32
الف : عوامل فردي مؤثر بر رضايت شغلي    32
ب : عوامل سازماني مؤثر بر رضايت شغلي    35
بخش دوم : رابطه بین آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی    43
بخش سوم : پیشینه تحقیق    رضایت شغلی46
2-4-1- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در ایران    46
2-4-2- مروري بر پيشينه و مبانی نظری رضایت شغلی در جهان    48
چارچوب نظری تحقیق    53
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق Latif,2012)).    54
منابع و مآخذ    55

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 10 از free


مطالب تصادفی