مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 42 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (1979) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (1956) اشاره می کند.

 

 

 

در این نوشتار دانلود مبانی نظری سرسختی روانشناختی و پیشینه سرسختی روانشناختی را خواهیم داشت.

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی

  در این رابطه در  پژوهشی که توسط جوکار (1386) تحت عنوان بررسی رابطه تاب آوری  و سرسختی روانشناسی با رضایت زناشویی  بر روی 150 نفر از دانشجویان دانشگاه مشهد انجام شد، نتایج بیانگر این بودند که بین سرسختی با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. و افراد دارای سرسختی بالاتر از میزان رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند.

 

 

 

فهرست مطالب

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سرسختی روانشناختی

2-3   سرسختی    2
2-2-1 تاریخچه  سرسختی    2
2-2-2 تعاریف  سرسختی    3
2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی    4
2-2-3-1 ابعاد سرسختی    4
2-2-3-2 نظریه های سرسختی    5
2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی    5
2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی    8
2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی    11
2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی    12
2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی    13
2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف    13
2-2-4-2 جایگاه مهار    13
2-2-4-3   عزت نفس    14
2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی    15

2-18-پیشینه پژوهش سرسختی روانشناختی16

2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    16
2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    16
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    17
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    18
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    18
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    18
منابع    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی روانشناختی 3 از free


مطالب تصادفی