مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی

مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی

هدف از این مبانی نظری بررسی نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی مدیران در دانشگاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 248 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

هدف از این پژوهش بررسی نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی در مدیران دانشگاه  می باشد.به اعتقاد لیت‌وود  (1992) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان شاخص‌ترین نهادهای علمی که به تربیت نیروی انسانی اهتمام می‌ورزند، موتور محرکه جامعه و سکاندار حرکت به سمت توسعه پایدار می‌باشند. این موسسات سازمان‌هایی پیچیده‌ و دارای ویژگی‌های منحصر به فرد هستند که آن‌ها را از سایر سازمان‌ها متمایز می‌سازد. بدون شک تغییر و تحولات و فشارهای داخلی و خارجی محیط بر کل مدیریت دانشگاه تأثیر دارند (نورشاهی، 1384).

 

 

 

پديده عدم اطمينان محيط ها در عصر كنوني، سازمان ها را بر آن داشته است تا پاسخ هاي بسيار گوناگون و متفاوت داشته باشند. يكي از عملي ترين شيوه ها، ترغيب كاركنان به اين امر است كه با تمام وجود، خود را وقف كار كنند و از اين طريق «خود» تمام عيار خويش را در كار بيابند كه پيامد آن كاركناني خلاق و نوآور در پاسخگويي به محيط هاي متلاطم خواهد بود.

 

 

بروز «خودِ تمام عيار» در كار با ورود معنويت در سازمان ميسر خواهد بود. امروزه به نظر مي رسد، كاركنان در هر كجايي كه فعاليت مي كنند، چيزي فراتر از پاداش هاي مادي در كار را جستجو مي كنند (فرای،2003). آنان در جستجوي كاري با معنا، اميدبخش و خواستار متعادل ساختن زندگي‌شان هستند. سازمان ها با كاركنان رشد يافته و بالنده اي روبرو هستند كه در پي يافتن كاري با معنا، هدفمند و پرورش محيط هاي كاري با چنين ويژگي هايي هستند. در واقع معنويت در كار، توصيف كننده تجربه كاركناني است كه كارشان ارضاكننده، بامعنا و هدفدار است (فرای،2003).

 

 

 

 

 

 

فهرست  مطالب

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق                                                                     
الف : مرور مبانی نظری پژوهش             11
          طبقه بندی هافستد              11
  تعاریف رهبری          .15
  نظریه های رهبری              16
   رهبری اخلاقی           19
         چگونگی شکل گیری مفهوم معنویت      .       21
  رهبری معنوی           .23
  رهبری قانونی: الگویی از رهبری معنوی            27
  رهبری معنوی در سازمان های آموزشی        .29
  رهبری معنوی شخصی(الگویی برای سازمان های آموزشی)        30
   مرور تحقیقات انجام شده            .32                      
         استنتاج از پیشینه و الگوی نظری پژوهش       .

        فهرست منابع      

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها
نمودار(2-1) : مدل علی تئوری رهبری معنوی          26
نمودار(2-2) : مدل رهبری معنوی شخصی            .32
جدول (2-3) :ویژگیهای جوامع با فاصله قدرت کم-زیاد          .38

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

خرید فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

خرید پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

خرید پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دریافت مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

خرید فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

خرید مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از download

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

خرید پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

خرید فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از www

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

خرید فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

خرید فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دریافت فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود پروژه مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دریافت مقاله مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود فایل مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

دریافت فایل word مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free

خرید تحقیق مبانی نظری نقش فاصله قدرت در پیش بینی سبک رهبری معنوی از free


مطالب تصادفی